Köpvillkor, retur och byten.

Köpvillkor hos Ribella 

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Mervärdeskatt
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.
Leveransbetingelser
Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Leveranstid: I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden.
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Retur, byte eller reklamation

BYTE
Vill du byta din vara mot en annan?
Lägg in en order på den nya varan som du vill beställa.
Din tidigare order skickar du tillbaka till oss tillsammans med retursedeln.
Vi betalar tillbaka pengarna när vi tagit emot varorna.
RETUR
  1. Skriv ut blanketten HÄR: Retur&Byte2015
  2. Fyll i alla uppgifter.
  3. Lägg returblanketten tillsammans med hela varan i ett paket och skicka det tillbaka till oss.

Du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp, detta gäller från och med den dag du tog emot varan. Du ansvarar själv för att varan återkommer till oss. Förpackningen måste vara obruten för att din retur ska godkännas. Är varan felexpedierad så återbetalar vi returfrakten.

Har du betalat med kort återbetalas din godkända retur på det kort som beställningen först gjorts med. Har du betalat via postförskott betalas dina pengar åter till det konto som du angett på returblanketten.

REKLAMATION
Är din vara felaktig så måste hela varan returneras tillbaka till oss. Bifoga då en full beskrivning av felet på varan på reklamationsblanketten. Varan analyseras sedan av våra kvalitetskontrollanter. Vi kontaktar dig så snart vi har ett svar och en lösning.
Vi följer konsumentköpslagen när det gäller reklamationer av våra produkter.
Returadress:RBJ Sweden ABNorrbackagatan 4111341 Stockholm
GARANTIER
Allt på lager garanti

Alla produkter vi visar i butiken har vi i lager om inte annat anges. Din order skickas alltid samma dag som du beställer om din beställning görs innan 15.00 (mån-fredag). Du får alltid ångra ditt köp om leveranstiden dröjer.

Snabb leverans garanti

Alla varor skickas alltid samma dag eller dagen efter din beställning. Vill du ha varan nästa vardag (gäller beställningar som görs måndag-torsdag för leverans tisdag-fredag) kan du välja expressleverans. Då kommer paketet nästkommande vardag.

Produktgaranti

Vi garanterar att informationen som anges om produkten är rätt. Om inte är du garanterad rabatt eller återköp.

Prisgaranti

När du köpt en vara hos oss så garanterar vi att det pris du köpt varan för är det pris du faktiskt betalar. Vi har inga dolda avgifter, alla produkter visas inklusive moms.

Trygg & nöjd kund garanti

När du betalar dina produkter hos oss garanterar vi dig säkra betalningsalternativ. Dina personuppgifter och betaluppgifter ges aldrig ut till 3:e part.

Ångerrätt

Hos oss har du 14 dagars ångerrätt efter att du mottagit din vara. Vi garanterar att pengarna för returen inkommer på ditt konto inom 30 dagar från och med att returen inkommit till oss. Vid retur är det köparen som ansvarar och står för frakten tillbaka till oss. Vid retur återbetalar vi alla kostnader förutom returfrakten.